VIII FORUM KOBIET AKTYWNYCH W URSZULINIE

28 czerwca 2016


W dniach 1-2 lipca 2016 roku w Urszulinie odbędzie się VIII Forum Kobiet Aktywnych organizowane przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”.

Co to za wydarzenie.

Wydarzenie to jest świętem kobiet aktywnych, miejscem spotkania i inspiracji. Forum promuje postawy kobiet kreatywnych, otwartych i energicznych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.

Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rosnąca popularność Forum daje Nam co roku wiarę w sens tego, co robimy dla kobiet i wyzwala energię, która skłania do dalszych działań.

Jakie atrakcje będą w tym roku.

W tym roku tematami poruszanymi na forum będą kwestie związane z kulturą ludową i tradycją.

Będą: warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty, potańcówka, kino letnie, gra terenowa, różnorodne formy aktywności na łonie natury, zwłaszcza relaksacji. Zaplanowane są dwa pokazy sztuki ludowej – kulinarnej oraz tańca.

Poza tym Forum ubarwi pokaz mody folkowej inspirowanej motywami ludowymi. Planowana jest potańcówka z Red Shoes Boogie Band. Pierwszy dzień zakończy się kinem pod chmurką. Zaproszenie do udziału w Forum przyjęły wielkie polskie artystki: wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Ania Dąbrowska oraz uwielbiana przez Polaków, występująca na scenie od 50 lat, legenda polskiej piosenki Alicja Majewska.

Przyjadą Panie z różnych regionów Polski: ze Śląska, z Kaszub, z Podhala, z Łowicza i będą wypracowywać wspólne płaszczyzny działania.

Zwrócimy uwagę na przedsiębiorczość kobiet na wsi. Zainspirujemy kobiety pokazując dobre praktyki.

Konkurs Kobieta Aktywna

Podczas Forum rozstrzygniemy konkurs Kobieta Aktywna Lubelszczyzny i wyróżnione zostaną kobiety, które są inicjatorkami ważnych działań społecznych na terenie swoich gmin w kategoriach min: Kobieta Aktywna Roku, Animatorka Roku, Autorka Inicjatywy Społecznej Roku, Wolontariuszka Roku i inne.

Efekty

Forum będzie inspiracją dla tysiąca kobiet do rozwijania nowych aktywności społecznych, publicznych oraz przedsiębiorczych. Mamy nadzieję, że zasiejemy ziarna, których owoce będą zbierane przez cały następny rok, aż do kolejnego Forum.

Forum stworzy możliwość wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy środowiskami wiejskimi z terenu całego województwa lubelskiego. Możliwość poznania kobiet z pasją, energią, kreatywnych i gotowych podejmować nowe wyzwania. Kobiety mają potrzebę „wyrwania się” ze swojego środowiska po to by zobaczyć na tle innych kobiet, same siebie. To niesamowite, ale Forum stwarza możliwość poznania siebie! Polubienia siebie! Zainspirowania siebie!

Dzięki Forum kobiety nabędą nową wiedzę i umiejętności, które mają na celu pokazanie naszych korzeni, tradycji i obyczajów. Pokażemy, że w naszych korzeniach jest nasza przyszłość i możliwości rozwoju we wszystkich obszarach naszego życia.

Forum to też czas dla kobiet, na kultywowanie ich kobiecości i wyjątkowości. To czas kiedy każda z kobiet może pobyć sama ze sobą w tłumie tysiąca innych kobiet.

Forum to podziękowanie nasze dla kobiet wiejskich za ich całoroczną aktywność.

- plakat_viii_forum_kobiet_aktywnych.jpg

regulamin [pobierz]

kwestionariusz zgłoszeniowy [pobierz]

formularz na konkurs [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!