Woda z wodociągu w Komarówce Podlaskiej jest przydatna do spożycia!

22 października 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarówka Podlaska, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Komunikat Nr 2 o przydatności wody do spożycia WZZ Komarówka Podlaska, gmina Komarówka Podlaska, powiat radzyński 22.10.2021

Bieżąca ocena o jakości wody WZZ Komarówka Podlaska, gmina Komarówka Podlaska, powiat radzyński 22.10.2021

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!