„Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” – zwiększony poziom dofinansowania

9 września 2021
Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, prośby o zwiększenie procentu dofinansowania projektu  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk wraz ze Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Patkowską podpisali Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zwiększono procent dofinansowania projektu z 71,30% na 85%.

Całkowita wartość projektu: 2 129 841,45 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 870 079,94 zł

Dofinansowanie projektu: 1 589 567,94 zł

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!