Wójt Gminy Wohyń informuje o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań

13 kwietnia 2021

Wójt Gminy Wohyń zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń. Właściciele działek mogą składać wnioski dotyczące studium pisemnie na adres: Urząd Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń w terminie 30 dni

Zawiadomienie [pobierz]

Uchwała [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!