Wybory sołtysa wsi Komarówka Podlaska

17 lutego 2015


W dniu 16 lutego 2015 roku w remizie OSP w Komarówce Podlaskiej odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa, jego Zastępcy oraz członków Rady Sołeckiej.

Sołtysem została wybrana Pani Anna Korczyk

Zastępcą Sołtysa Pan Bogdan Wetoszka

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Pan Sławomir Bartoś
  • Pan Jan Ciok
  • Pani Barbara Olszewska
  • Pan Marek Patkowski
  • Pan Mariusz Rudnicki

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!