WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO

21 grudnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego w 2018 roku

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2018 roku zadań publicznych złożono 2 oferty. Po posiedzeniu komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego w dniu 30.11.2018 roku sporządzono protokół z propozycją podziału środków.

Protokół stanowi załącznik do niniejszej informacji. [POBIERZ PROTOKÓŁ]

Organizacje, uzyskały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana dlatego proszone są o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów działań. Jest to niezbędne do przygotowania umowy. Wzór zaktualizowanego harmonogramu do pobrania TUTAJ. Nie złożenie zaktualizowanego harmonogramu do 24.12.2018 r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy lub mailowo na adres malgorzata.magier@komarowka.home.pl będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!