Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego w 2020 roku

7 sierpnia 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego w 2020 roku. [Wyniki otwartego konkursu ofert]
W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadań publicznych złożono 2 oferty. Po posiedzeniu komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszono konkurs w dniu 10.07.2020 roku sporządzono protokół z propozycją podziału środków.
Protokół stanowi załącznik do niniejszej informacji . [Protokół oceny zadań]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!