Wypłata dodatku osłonowego

13 czerwca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej informuje,
że w dniu
14 czerwca 2024r. zostaną wypłacone dodatki osłonowe.

 

Informacje o wysokości przyznanego dodatku osłonowego zostaną przesłane na adres elektroniczny (dotyczy tylko osób które podały we wnioskach adres e-mail) lub są do odbioru osobistego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13.

 

Osoby, które nie podawały numeru rachunku bankowego prosimy o osobisty odbiór gotówki w kasie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7.

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!