Wystąpienie ptasiej grypy na terenie powiatu radzyńskiego

7 stycznia 2021

Wójt Gminy Komarówka Podlaska, informuje, iż w związku z wystąpieniem grypy ptaków (HPAI) u indyków rzeźnych w miejscowości Lisiowólka, gmina Wohyń, Wojewoda Lubelski rozporządzeniem nr 2, z dnia 6 stycznia 2021 r., wprowadził obszar zagrożony w/w choroby obejmujący miejscowości: Przegaliny Duże, Brzeziny, Przegaliny Małe.

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo.

Główną drogą zakażenia jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Do zakażenia może również dojść w przypadku kontaktu z odchodami i wydzielinami drobiu oraz powierzchniami nimi zanieczyszczonymi, a także z surowym mięsem, pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym. Podczas uboju, patroszenia i porcjowania mięsa należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Poniżej kilka informacji i zasad zachowania na obszarze zagrożonym wystąpieniem ptasiej grypy:

https://powiatradzynski.pl/starostwo-powiatowe/zarzadzanie-kryzysowe/ptasia-grypa

Rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego i bialskiego

Ulotka hpai

Informacja Wójta Gminy Komarówka Podlaska

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!