Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Gminie Komarówka Podlaska

21 września 2023

Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” ul. Stanisława Staszica 6, 21-311 Komarówka Podlaska, zrealizowało projekt pn. ,,Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Gminie Komarówka Podlaska”.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Umowa o powierzenie grantu nr 4/G/2023 z dnia 12.04.2023 r.

Cel Projektu: Realizacja pasji mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska poprzez zakup instrumentów muzycznych.

Okres realizacji: 12.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

Całkowity koszt zadania 58 364,19 zł.

Dofinansowanie PROW: 48 994,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD ,,ZAPIECEK”

Zakupiono instrumenty i  akcesoria muzyczne w ilości 66 sztuk, które zapewnią możliwość realizacji pasji muzycznych mieszkańców w orkiestrze dętej dla  22 osób. Mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska będą mogli korzystać z takich instrumentów jak: Flet poprzeczny C , Klarnet BP ,Saksofon tenorowy Bb ,Saksofon sopranowy Bb ,Trąbka Bb ,Puzon tenorowy Bb/F –. Sakshorn tenorowy Bb – Tuba B.

W dniu 03.09.2023r odbyła się impreza promująca projekt.

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!