Zapisy na listę rezerwową na zakup i montaż instalacji solarnej w ramach projektu pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1”.

21 stycznia 2021

Gmina Komarówka Podlaska ogłasza rekrutację na listę rezerwową osób zainteresowanych o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnej w ramach projektu pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Osoby zainteresowane zapisaniem się na montaż instalacji solarnej proszeni są do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej przy ulicy Krótkiej 7, 21-311 Komarówka Podlaska pok. nr 4 (parter) w terminie od  22 stycznia 2021 roku do 8 lutego 2021 roku w godz. 730 – 1530.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w kwalifikowaniu uczestników do projektu – decydować będzie data wpływu .

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!