Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Książki

27 marca 2013
Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
we wtorek (2 lipca ) o godzinie 1100
DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu marytorycznym i finansowym.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!