Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego dla rodzin / osób współuzależnionych z terenu Gminy Komarówka Podlaska.

11 stycznia 2023

JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KOMARÓWCE PODLASKIEJ
ul. Stanisława Staszica 6

Konsultacje indywidualne i grupowe dla osób współuzależnionych w każdy pierwszy piątek miesiąca
od 3 lutego 2023 r. w godzinach  1530-1830

Punkt Konsultacyjny współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Komarówce Podlaskiej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!