ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

23 stycznia 2020

                                                  

                                                    ZAPRASZAMY  DO SKŁADANIA OFERT

                                                                     przeprowadzenie

             zajęć/warsztatów dla członków Klubu Seniora w Komarówce Podlaskiej

Na potrzeby realizacji projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  numer umowy z Urzędem Marszałkowskim: 132/RPLU.11.02.00-06-0139/18-00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!