Zapraszamy na spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027

21 października 2021
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru funkcjonalnego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 1000.
W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel firmy FIM – Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin, który zaprezentuje projekt dokumentu i będzie odpowiadał na ewentualne pytania mieszkańców dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!