Zaproszenie dla poszukujących pracy-для шукачів роботи – ” WIPASZ”

20 kwietnia 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim i firma” WIPASZ” zaprasza zainteresowane osoby, bezrobotne i poszukujące pracy a także obywateli Ukrainy na spotkanie, które odbędzie się :

21 kwietnia 2022r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Radzyń Podlaski. ul. Warszawska 32

Na spotkaniu pracodawca – firma WIPASZ S.A. z Międzyrzeca Podlaskiego przedstawi ofertę zatrudnienia na stanowisku: pracownik produkcyjny – praca w Międzyrzecu Podlaskim na umowę o pracę w systemie dwuzmianowym. ( stałe wynagrodzenie + system premiowy). Firma dowozi pracowników z Radzynia i okolic do pracy własnym transportem. Oferuje również ciekawe formy wsparcia np. posiłki regeneracyjne, pakiet socjalny .
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie.

Повітове бюро праці в Радзині Підляському та WIPASZ запрошують зацікавлених осіб, безробітних
та шукачів роботи, а також громадян України на зустріч, яка відбудеться:
21 квітня 2022 року 10:00 у конференц-залі Ратуші Радзин Підляський. 32 Варшавська вул

На зборах роботодавець – компанія WIPASZ S.A. з Мендзижеця Підляського представить пропозицію роботи на посаду: виробничий робітник – робота в Мендзижець Підляському за двозмінним трудовим договором. (фіксована оклад + система преміювання). Підприємство перевозить працівників з Радзиня та околиць на роботу власним транспортом. Він також пропонує цікаві форми підтримки, наприклад, відновлювальне харчування, соціальний пакет.

Щиро запрошуємо всіх бажаючих на зустріч.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!