Zaproszenie do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

15 grudnia 2016


Komarówka Podlaska 2016-12-15

Zaproszenie do składania uwag

do oferty realizacji zadania publicznego

W oparciu o art. 19 a ust 3 ustawy z dnia ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku do godz. 15:00 pisemnie na adres Urząd Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska.

Oferta [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!