Zaproszenie do składnia ofert na realizację warsztatów- dodatkowe

7 grudnia 2020

W ramach realizacji projektu pn. DOBRY START”-zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów stacjonarnych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w poniższym linku.
Na oferty oczekujemy w terminie od 7.12.2020 do 15.12.2020 do godz. 12:00.
O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy na niniejszej stronie internetowej.

Zapytanie ofertowe warsztaty grudzień (1)

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!