Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

2 listopada 2022

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

serdecznie zaprasza

mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska

Spotkanie odbędzie się dnia: 10 listopada 2022 r. ok. godz.: 9:00 (niezwłocznie po zakończeniu Sesji Rady Gminy w Komarówce Podlaskiej).

Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                  Komarówka Podlaska

                                                                                                                                                /-/ Ireneusz Demianiuk

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!