Zaproszenie na szkolenie- Koła Gospodyń Wiejskich

20 grudnia 2019

Starosta Radzyński zaprasza przedstawicieli Gmin oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Radzyńskiego na szkolenie związane z naborem wniosków w ramach ogłoszonego konkursu 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/15041-ogloszenie-o-konkursie-nr-42020-dla-partnerow.html).

Szkolenie odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32.

Poprowadzą je pracownicy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Jak informuje Sekretariat Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, w ramach ogłoszonego konkursu na projekty Partnerów KSOW w 2020 roku przewidzianych jest łącznie 810 000,00 zł.

Zakres tematyczny operacji realizowanej przez partnera w województwie lubelskim musi mieścić się w zakresie jednego z poniższych działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014–2020:

  1. Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – 26 000,00 zł,
  2. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej-40000,00zł,
  3. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju -170000,00zł,
  4. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. -250000,00zł,
  5. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – 324 000,00 zł.

Poszczególne działania mogą być realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztaty/spotkanie;

2) wyjazd studyjny;

3) konferencja/kongres;

4) targi/impreza plenerowa/wystawa;

5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;

6) publikacja/materiał drukowany;

7) prasa;

8) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;

9) analiza/ekspertyza/badanie;

10) informacje i publikacje w Internecie.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich do rejestrowania się jako partnerów KSOW za pośrednictwem linku: http://lubelskie.ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!