Zarząd LGD „Zapiecek” zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2022-2027

8 grudnia 2022

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasto Radzyń Podlaski w tym m.in:
przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego
reprezentantów różnych grup interesariuszy, np. młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rolników, kobiet, itp.
członków LGD „Zapiecek”
osób posiadających doświadczenie w pracach nad dokumentami strategicznymi

Zadania zespołu roboczego:
aktywny udział w spotkaniach podczas opracowywania LSR (nie mniej niż 3 spotkania, możliwość zdalnego udziału po uzgodnieniu z biurem LGD)
utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD (tryb obiegowy)
opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym proszone są o kontakt z biurem LGD „Zapiecek ” za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl lub telefonicznie pod numer 83 352 16 00
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do współpracy!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!