ZAWIADOMIENIE – „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1”

13 września 2021

Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ZAWIADOMIENIE

            W związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, prośby o zwiększenie procentu dofinansowania projektu  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk zawiadamia, że zostały przygotowane aneksy obniżające udział własny mieszkańców w projekcie.

Zwiększony procent dofinansowania projektu z 71,30% do 85%.

Zwroty będą dokonywane na rachunek bankowy po podpisaniu stosowanego aneksu i oświadczenia dotyczącego numeru konta bankowego, na który Gmina Komarówka Podlaska dokona zwrotu.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i numer rachunku bankowego.

 

zawiadomienie

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!