Zbudujemy wodociąg w Przegalinach Dużych i Brzezinach

8 lipca 2020

Miło nam poinformować, iż Gmina Komarówka Podlaska otrzyma dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków  w Komarówce Podlaskiej.

Projekt współfinansowany w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi: 2 500 816,78 zł, Koszty kwalifikowane: 2 237 868,08 zł, kwota dofinansowania: 1 423 954 zł.

Lista Gmin, które otrzymały dofinansowanie [POBIERZ]

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!