Zmiana numeru rachunku konta bankowego

31 grudnia 2018

Zmiana numeru rachunku konta bankowego od 2019-01-01:

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O/Komarówka Podlaska

Nr: 80 8046 1070 2003 0450 1859 0001

Nr rachunku do wpłat z funduszu alimentacyjnego: 26 8046 1070 2003 0450 1859 0003

Nr rachunku do wpłat podatków: 31 8046 1070 2003 0450 1859 0010

Nr rachunku do wpłat za odpady komunalne: 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!