zmiany przyjmowania wniosków w procesie rekrutacji do przedszkola

24 marca 2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją następuje zmiana sposobu przyjmowania wniosków w procesie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej.

Wniosek, który jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska w zakładce: Jednostki Organizacyjne, Przedszkole Samorządowe, należy wypełnić  ręcznie i zeskanować  lub komputerowo (wówczas oryginał dostarczyć do przedszkola po ustaniu kwarantanny) i przesłać na adres e-mail: przedszkolekomarowka@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole Samorządowe ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska.

Poza tą zmianą proces rekrutacji przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wniosek do pobrania:

wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego2020

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!