Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej

2 grudnia 2021
W związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.z  ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej  informujemy o wprowadzeniu zakazu przebywania na obszarze gmin województwa lubelskiego lub ich części w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną, w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen.
Obszary gmin lub ich części województwa lubelskiego na których obowiązuje zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej zostały wskazane w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2021 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. poz. 2193), które weszło w życie 1 grudnia 2021 r. Zakaz obowiązuje w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.
Ponadto 30 listopada 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie z dnia 30 listopada 2021 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. poz. 2194), które weszło w życie 1 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!