,,Spotkania z kulturą i tradycją w gminie Komarówka Podlaska”

3 stycznia 2023

Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” od października do grudnia 2022 r. realizowało grant pn. ,,Spotkania z kulturą i tradycją w gminie Komarówka Podlaska”

Głównym celem projektu było promowanie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Ponadto naszym celem było dowartościowanie osób starszych i zwiększenie ich samooceny, jak również wyeliminowanie poczucia osamotnienia.

W grudniu odbyły się ostatnie warsztaty kulinarne, rękodzieła oraz warsztaty muzyczne.

Podczas spotkań z rękodzieła uczestnicy grantu, aby umilić swój czas śpiewali kolędy. Podsumowaniem grantu było spotkanie opłatkowe. Grudzień to czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu jest to czas spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, wspólnego kolędowania.

Wspaniałym momentem było wzajemne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Na zakończenie spotkania wigilijnego, każdy z uczestników dostał drobny upominek.

O to fotorelacja z zajęć, które odbyły się w grudniu 2022 roku. 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!