Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

15 listopada 2018

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uwagi i opinie do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi można przesłać w następującym terminie: od 23 listopada 2018 r. do 2 grudnia 2018 r. pisemne na adres: Urząd Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska (o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komarówka Podlaska) lub pocztą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl na formularzu do konsultacji dostępnym poniżej.

Do pobrania:

Informacja Wójta Gminy

program współpracy z organizacjami pozarządowymi projekt

konsultacje_formularz

Zarządzenie Wójta ws konsultacji

 

 

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!