Ogłoszenie naboru do udziału w projekcie „DOBRY STRAT” – zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska

1 lipca 2019

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
W KOMARÓWCE PODLASKIEJ
ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2015-2016 do udziału w projekcie „DOBRY START”- zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020
W ramach projektu zapewniamy:
– nieodpłatne zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, terapię sensoryczną zajęcia taneczne,
kodowanie i programowanie, artterapię.
– liczne wycieczki
– bogate wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sale wyposażone w sprzęt multimedialny
REKRUTACJA TRWA OD 1 LIPCA 2019 ROKU DO 31 LIPCA 2019 R.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 516-854-149.
Wnioski do pobrania w budynku przedszkola ul. Waleriana Batki 20 lub Urzędu Gminy pok. nr 4

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w załącznikach.

Regulami rekrutacji na zajęcai oraz szkolenia nauczycieli-1

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola pop. 6.07MP tylko pkt. 4-1

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Karat zgłoszenia uczestnika projektu-dzieci

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karat zgłoszenia uczestnika projektu-nauczyciele

Załącznik nr 3 do Regualminu rektutacji – Deklaracja uczestnictwa w projeckie

Załącznik nr 4 do Regualminu rektutacji – Deklaracja uczestnictwa w projeckie-nauczyciele

Załącznik nr 5 do Regualminu rektutacji – Oświdczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji -Dane monitorujące status uczestnika (2)

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!