OGŁOSZENIE „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

28 czerwca 2021

Gmina Komarówka Podlaska przystępuje do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników posiadających odpady z działalności rolniczej: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag o wypełnienie formularza informacyjnego i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskie do pokoju nr 7 w terminie do 15 lipca 2021 roku.

W przypadku braku możliwości dostarczenia w/w formularza dopuszcza się przesłanie informacji o posiadanych odpadach i ich wadze na adres komarowka@komarowka.home.pl  lub telefoniczne nr 83 35 35 004.

Przewidywany termin odbioru odpadów to 2022 rok.

Wniosek [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!