Procedura bezpieczeństwa – powrót do przedszkola

20 czerwca 2020

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że dniem 22 czerwca 2020 r. wznawiamy działalność przedszkola.

Przedszkole czynne w godz.8.00-13.00 dla rodziców zgłaszających chęć oddania dziecka pod opiekę. Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne i pracujemy  w wyznaczonym przez GIS reżimie sanitarnym.  Prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Rodziców, którzy wyrazili chęć posłania dziecka do przedszkola proszę o zapoznanie się z niżej podaną procedurą bezpieczeństwa i wypełnienie stosownych oświadczeń. Oświadczenia będą odbierane od rodziców w momencie przyprowadzenia dziecka  do przedszkola.

procedura bezpieczeństwa-powrót do przedszkola

 

Do wypełnienia przez rodzica:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW-powrót do przedszkola

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!