Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska

19 kwietnia 2017
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska
Załącznik nr 1 – Tekst Studium [pobierz]
Załącznik nr 2 – Rysunek Studium [pobierz]
Załącznik nr 3 – Kierunki [pobierz]
Załącznik nr 4 – Prognoza Tekst [pobierz]
Załącznik nr 5 – Prognoza Rysunki [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!