Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w ramach projektu „Dobry Start”

7 września 2020

Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej w dniach 07-11 WRZEŚNIA 2020 r. prowadzi dodatkową rekrutację do projektu „Dobry Start” współfinansowany ze środków UE.

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach:

 

Nabór dzieci na zajęcia dodatkowe (dokumenty poniżej)

Regulami-rekrutacji-na-zajęcia dodatkowe

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-Karat-zgłoszenia-uczestnika-projektu-dzieci

Załącznik-nr-2-do-Regualminu-rektutacji-Deklaracja-uczestnictwa-w-projeckie (2)

Załącznik-nr-3-do-Regualminu-rektutacji-Oświdczenie-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-Dane-monitorujące-status-uczestnika-2

 

Nabór dzieci do grupy przedszkolnej (dokumenty poniżej)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!