Uczniowie Szkoły Podstawowej odwiedzili Izbę Edukacyjną Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski

8 listopada 2021

4 listopada 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej w ramach realizacji projektu pn. ,,Szanuj przyrodę – spotkania edukacyjne dla dzieci klas IV-VIII z terenu gminy Komarówka Podlaska ” sfinansowanego ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” uczestniczyli w niezwykłej lekcji  przyrody. Pod opieką Pani Irminy Korszeń i Pani Renaty Łukaszuk udali się do Izby Edukacyjnej Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski. Leśniczy Pan Daniel Pasek w ciekawy sposób zapoznał uczniów z formami ochrony przyrody najbliższej okolicy oraz zrównoważoną gospodarką leśną. Ponadto dzieci poznały rolę i zadania leśniczego oraz wysłuchały ciekawostek na temat zwyczajów zwierząt. Następnie uczniowie podziwiali eksponaty zwierząt żyjących w naszych lasach, co w zbudziło dużo emocji zwłaszcza wśród najmłodszych.

Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego, zapoznanie z gatunkami zwierząt żyjących w naszych okolicznych lasach oraz podkreślenie ważności poszanowania otaczającej nas przyrody.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!