ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

5 marca 2018

Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny
2018/ 2019 r. Więcej informacji

Przedszkole Samorządowe zapisy.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej:

Harmonogram rekrutacji 2018-19

Komplet dokumentów do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Załączniki do kryteriów określonych przez Radę Gminy Komarówka Podlaska

Załącznik Nr 1- oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 2- oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Załącznik Nr 3-o wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Załączniki do kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe:

oświadczenia o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!