Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

8 października 2021
Wójt Gminy Komarówka Podlaska zaprasza zainteresowane osoby do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Ponadlokalnej Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 22 października do 26 listopada 2021 roku.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!