ZAPISY DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

24 lutego 2022

Przedszkole posiada 65 wolnych miejsc  dla dzieci nowo zgłaszanych w wieku 3-5 lat

Rekrutacja trwa od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Wnioski/ zgłoszenia dziecka do przedszkola do pobrania poniżej w załączonym linku.

W związku z ograniczeniami wejść osób z zewnątrz do przedszkola wniosek z odpowiednimi załącznikami dla kandydata należy wypełnić  ręcznie i zeskanować  lub wypełnić  komputerowo (wówczas oryginał dostarczyć do przedszkola po ustaniu pandemii). Wypełnione dokumenty przesłać na adres e-mail: przedszkolekomarowka@wp.pl   lub    pocztą tradycyjną na adres:
Przedszkole Samorządowe
ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska.

Ze względu na plany organizacji pracy placówki w roku 2022/2023 prosimy o terminowe złożenie zgłoszenia.

Oferujemy  zajęcia  dodatkowe: spotkania z teatrem, zajęcia taneczne, logopedyczne, terapię sensoryczną, wczesnego programowania (kodowanie). Od 1 września 2021 r. prowadzimy innowację pedagogiczną „Dwujęzyczne dzieci”.

od 1 stycznia 2022 r. dostępna jest  strona internetowa przedszkola:  www.przedszkolekomarowka.pl

Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji i przestrzeganie wyznaczonych dat.

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy

Dokumenty:

Harmonogram rekrutacji

zasady i kryteria

wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego22-23 (1)

oświadczenia-o-wielodzietności

Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-kandydata

Załącznik-Nr-1-oświadczenie-o-zatrudnieniu (3)

Załącznik-Nr-2-oświadczenie-o-uczęszczaniu-rodzeństwa (1)

Załącznik-Nr-3-o-wykonywaniu-władzy-rodzicielskiej

oświadczenie-woli-przyjęcia (1)

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!