Rodzic w sieci

7 września 2018

Gmina Komarówka Podlaska realizuje projekt pn. „Rodzic w sieci – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym korzystania z e –usług publicznych mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska poprzez prowadzenie zajęć doszkalających dla 45 rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, którzy ukończyli 25 rok życia i zamieszkują tereny Gminy Komarówka Podlaska.

Całkowita wartość i jednocześnie dofinansowanie projektu wynosi 25 200 zł.

 

Jednocześnie Gmina Komarówka Podlaska zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci w wieku 25 lat i więcej zamieszkujących tereny Gminy Komarówka Podlaska do wzięcia udziału w zajęciach doszkalających z zakresu kompetencji cyfrowych.

Zajęcia będą odbywały się w 9 osobowych grupach. Każdy uczestnik projektu zostanie przeszkolony w wymiarze 12 godzin zegarowych w obszarze modułu „Rodzic w Internecie”. Zakłada się zorganizowanie dla każdej grupy 4 spotkań szkoleniowych z Instruktorem
w wymiarze 3 godzin zegarowych.

Podczas zajęć realizowane będą następujące tematy:

 1. wprowadzenie do podstawowych umiejętności informacyjnych:
 • kopiowanie i przenoszenie plików,
 • tworzenie folderów,
 • instalowanie oprogramowania i programów,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej,
 • wyszukiwanie informacji,
 • odbieranie poczty,
 • korzystanie z edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 1. umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w Internecie oraz wyszukiwanie wartościowych treści w sieci:
 • zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • ocenianie wiarygodności źródeł informacji zawartych w Internecie,
 • rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci
  i młodzieży,
 • bezpieczne korzystanie ze smartfonów,
 • sposoby reagowania na zagrożenia w sieci,
 • tworzenie bezpiecznych haseł,
 1. ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem oraz korzystanie z kontroli rodzicielskiej,
 2. korzystanie z e-usług publicznych:
 • założenie i korzystanie z konta w ePUAP i profilu zaufanego,
 • złożenie wniosku Rodzina 500+,
 • korzystanie z Karty Dużej Rodziny,
 • usługi związane ze zdrowiem.

 

Każdy Uczestnik projektu w ramach projektu otrzyma na pamiątkowy gadżet oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki zajęć, warunków przystąpienia do uczestnictwa
w projekcie oraz zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa
w projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.09.2018 w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska

Serdecznie zapraszamy!

Klauzula informacyjna – podstawa przetwarzania – przepis prawa (1 na stronę-1

REGULAMIN PROJEKTU

Zalacznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie obowiązki informacyjne

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zalacznik nr 6 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zalacznik nr 7 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zalacznik nr 8 Odwolanie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych

Zalacznik nr 9 Oswiadczenie zapoznanie z Regulaminem

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!