Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

21 lutego 2018

ul. Wojska Polskiego 13

21-311 Komarówka Podlaska
tel./fax  83  35 35 481
NIP 538-155-35-59
BIP: http://gopskomarowkapodl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Czas pracy: Poniedziałek – Piątek  730-1530
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Krystyna Wetoszka
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Główna księgowa
mgr Beata Maksymiuk-Chomiuk
Starszy pracownik socjalny
Violetta Lewczuk
Rejon działania – Derewiczna, Komarówka Podlaska
Pracownik socjalny
Katarzyna Jaroszewska
Rejon działania – Brzozowy Kąt, Kolembrody, Wiski, Woroniec, Żelizna, Żulinki
Pracownik socjalny
mgr Dorota Manowiec
Rejon działania – Brzeziny, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, Wólka Komarowska,
Opiekun
Anna Guś
 
 

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kolembrodach przy gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

Kierownik  Piotr Kalinowski
Instruktor terapii zajęciowej – Lidia Butrym-Demczuk
Instruktor terapii zajęciowej – mgr Aleksandra Jurewicz
Instruktor terapii zajęciowej – Sylwia Zienkiewicz
Instruktor terapii zajęciowej – Agnieszka Kuzko
Instruktor terapii zajęciowej – Anna Robak
Psycholog – mgr Sylwia Bobruk
Pielęgniarka – Bernardyna Klimiuk
Technik fizjoterapii – Renata Adamczuk-Wapa
Pracownik socjalny i k.o. – mgr Iwona Oleszczuk
 

Uchwała Nr XXXVII/202/2010 z dnia 25 marca 2010

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Projekt systemowy „UMIESZ WIĘCEJ MOŻESZ WIĘCEJ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

Jednostka Podległa

Warsztat Terapii Zajęciowej

Kolembrody 60
21-311 Kolembrody
tel. 83  35 39 120
e-mail:   warsztatkolembrody@neostrada.pl
Czas pracy: Poniedziałek – Piątek  7:30-15:30
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
Piotr Kalinowski

Wpisy

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail
Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811